Foto's incidenten 2005

 

Afgelegd van af de Jan van der Heyde III                                                                                                              Tevens een klokpomp afgegeven voor in

 met 4" zuigslang                                                                                                                                               het  lager gelegen gedeelte.

naar boven

Aflossing brand archimedesweg

03 September 2005 woningbrand aan de Archimedesweg.

Foto door R.Vink (Ruitenheer BV Calamiteitendienst afd. Salvage)  

 

naar boven

Grote brand school Amsterdam Zuid-oost     

Professor Dumontschool Wisseloordplein Maandagmorgen 05:26 26 September 2005

 

naar boven

Lekkage dak benzinetank BP / Hornweg 10

 

 


18 november 2005

Donderdagavond 17 november, rond 18.00 uur, ontving de brandweer een melding van een lekkage aan het dak van een benzinetank

bij de BP aan de Hornweg in het Westelijk Havengebied te Amsterdam. De oorzaak van de lekkage wordt gezocht in het dak van de tank.

Door een defect is dit drijvende dak schuin komen te hangen, waardoor het aan één kant in de benzine hangt. Dit heeft tot gevolg gehad

dat een klein gedeelte van de benzine vanuit de tank op het dak is gelopen. Deze vloeistof is gedeeltelijk via de regenpijp afgevoerd

naar de tankput die rondom de tank ligt. De benzinetank en de put zijn volledig intact. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer

heeft gedurende de avond diverse metingen verricht. Hieruit blijkt dat er naast stankoverlast, geen risico’s zijn voor de omgeving.

Het risico bestaat dat de benzine door statische elektriciteit zou kunnen ontbranden. Die statische elektriciteit kan ontstaan doordat het

dak dat in de tank hangt, wrijving maakt met de vloeistof. Een tweede risicofactor is het weer. Ook onweer zou voor statische elektriciteit kunnen zorgen.

De brandweer heeft daarom nauw contact met een vertegenwoordiger van het KNMI.

De tank is twintig meter hoog en heeft een doorsnede van zestig meter. De volledige capaciteit van de tank is vijftig miljoen liter. De tank

was vanavond niet helemaal vol, er zat 35 miljoen liter benzine in. Inmiddels is de brandweer in samenwerking met BP begonnen met het preventief leegpompen van de tank.

Dit neemt vermoedelijk nog zo’n dertig uur in beslag. De benzine wordt tijdelijk opgeslagen in een leegstaande tank op het terrein.

Inmiddels is zo’n tien miljoen liter benzine uit de tank gepompt. De brandweer heeft diverse preventieve maatregelen genomen en staat

stand-by om op te kunnen treden in het geval de benzine vlam mocht vatten. De brandweer staat paraat met diverse schuimblusinstallaties

en daarnaast zijn de blusboot de Jan van der Heijden en een blusboot van de havendienst bij het terrein aanwezig.

Het terrein aan de Hornweg en een gedeelte van de weg daarnaar toe, zijn afgezet. Verkeer in het Westelijk Havengebied ondervindt momenteel verder weinig overlast van het incident. B

ij de meldkamers van de diverse hulpdiensten zijn in de loop van de avond diverse telefoontjes binnengekomen in verband met de stankoverlast.

                                                    

               

Wegpompen benzine van tankdak BP in laatste fase / Hornweg (zondag 20 november)
 

20 november 2005

 

(zondag 20 november) In de loop van de middag en het begin van de avond zullen de laatste liters 'gelekte' benzine van het dak van

de tank weggepompt worden. Hierdoor verdwijnt het brandgevaar en is de situatie in de grote opslagtank van BP

aan de Hornweg weer stabiel.

Er is dan geen sprake meer van benzine in de open lucht, waardoor ook de stankoverlast zal afnemen en later verdwijnen. Als alle

vloeistof is overgepompt zal een deskundige van de brandweer laatste metingen verrichten ter controle. De hulpverleningsdiensten

die “stand-by” ter plaatse waren, konden vannacht en vanochtend vertrekken. Deskundigen van BP rondden het incident af, in nauw

overleg met de brandweer.

Bewoners en verkeer rondom het Westelijk Havengebied ondervonden de afgelopen dagen bij vlagen hinder van de benzinegeur.

Dit kwam door de steeds draaiende, matige wind.


Bron: Brandweer Amsterdam

 

Jan v/d Heyde III heeft van donderdag avond tot zaterdag avond stand-by geleden aangekoppeld aan een blusmanifold

aan de brandweer steiger van het BP terrein.

De bemensing van de "Jan" is tussentijds meerdere malen afgelost.

 

 

Bron "Het Parool" Zaterdag 19 november 2005   (Foto GPD)

 

naar boven

    Reiniging wegdek

30-12-2005

De weg E-10 tussen Broek en Waterland en Amsterdam lag een spoor dieselolie.

 

naar boven