Brandweer Landelijk Noord

Kazerne Landelijk Noord is gelegen in het landelijke deel van Amsterdam-Noord in het rustig ogende Ransdorp, staat de kazerne van de vrijwillige  

    brandweer Landelijk Noord, waar één tankautospuit bezet wordt. Daarnaast zorgt men in voorkomende gevallen voor de bemanning van de blusboot 

   "Jan van der Heyde IV", die bij de Oranjesluizen ligt. Daartoe is een aantal brandweermensen tot schipper of machinist opgeleid.

 

Adres Kazerne

Dorpsweg 33 te Ransdorp

Telefoon 020 - 4904 857

Telefax 020 - 4908 841

 

Adres Boothuis

Noorder IJ-dijk 61 (schellingwoude)

 

E-mail Kazerne manager Landelijk Noord : a.vanzanten@brandweeraa.nl

E-mail Bevelvoerder Landelijk Noord : r.giesen@brandweeraa.nl